Erasmus+KA1: “Toetades projektitööd ja aineõpetajate võõrkeelepädevust”

1. juunist 2017.a. kuni 31.mai 2019.a. kestab Võru Kreutzwaldi Koolis Erasmus+ õpirände projekt pealkirjaga „Toetades projektitööd ja aineõpetajate võõrkeelepädevust”

Projekti eesmärkideks on

 • uute kogemuste ja teadmiste omandamine rahvusvaheliste projektide edukaks läbiviimiseks
 • juhtkonna liikmete ja aineõpetajate võõrkeeleoskuse parandamine
 • innovaatiliste õpetamismetoodikate omandamine ja kasutamine koostöös õpilastega nii projekti- kui õppetöös
 • uute digipädevuste omandamine ja kasutamine õpilastega igapäevases keeleõppes ja projektides
 • õpilaste silmaringi avardamine ning kultuuriteadlikkuse ja sallivuse tõstmine

Projekti raames osaleb seitse meie kooli õpetajat järgmisel kahel  aastal rahvusvahelistel koolitustel:

 1. Jelena Kesselmann 23. - 29. juulil 2017 “Creativity and Thinking Skills in Language Education”( Riga, Latvia)
 2. Ene Moppel 7. - 12. augustil  “Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Visual Resources” (Firenze, Italy)
 3. Raili Leesalu 13. - 17. novembril 2017 “Drama in Education” (Athens, Greece)
 4. Blanca Punt 6. - 15. juulil 2018 Learning in the Natural Environment” (Plymouth, UK)
 5. Kaider Vardja 9. juulil - 20. augustil 2018 “English for Teachers (A2, B1) in Ireland” (Dublin, Ireland)
 6. Maire Piirioja 30. juulil - 10. augustil 2018 “English for Teachers (A2, B1) in England” (Leeds, UK)
 7. Kai Laanemaa 11. - 16. november 2018 “English for Teachers (A2, B1) in England” (Leeds, UK)