Nordplus programm

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on avatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Nordplusi allprogrammid on:

  • Nordplus Juunior (Nordplus Junior)
  • Nordplus kõrgharidusprogramm (Nordplus Higher Education)
  • Nordplus täiskasvanuhariduse programm (Nordplus Adult)
  • Nordplus horisontaalprogramm (Nordplus Horizontal)
  • Nordplus keeleprogramm (Nordplus Language)