Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets

2016.-2019. aastal osaleb Võru Kreutzwaldi Kool Erasmus+ rahvusvahelise strateegilise koostöö raamistiku projektis „Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets“.

E=Environment  in Europe

F= Friendship (between different countries)

C=Creativity, Co-operation and Cranberries

I= Innovation (using new innovative methods)

T=Teaching (both ways: teachers to students and vice versa) and Tablets

Projekt on suunatud III kooliastme õpilastele ning nende õpetajatele.

Projekti põhieesmärgiks on õpetada õpilasi ja nende õpetajaid kasutama kaasaegseid digivahendeid (nutitelefonid ja tahvelarvutid) eesmärgipäraselt ning läbi erinevate mobiilirakenduste  seostama teoreetilisi teadmisi praktikaga. Projekt toetab loodusainete, kunsti, käsitöö, emakeele ja inglise keele tundide mitmekesistamist. Projekti käigus korraldatakse õppekäike loodusesse, õpitakse loodusteemalisi näidendeid, korraldatakse fotojahti, luuakse loodusega seotud kunsti ja  loovtöid. Projektis kasutatakse õpilaste omavaheliseks suhtlemiseks eTwinningu keskkonda. Antud projekti lõpptulemusena valmib viie riigi ühine e-raamat, kuhu kogutakse kokku projekti käigus tehtud tööd.

Projektis osaleb 5 kooli erinevatest Euroopa riikidest.  Partnerid on:

  • Rigas Igaunu pamatskola (Läti, kordinaatorkool)
  • Võru Kreutzwaldi Kool (Eesti)
  • Istituto Comprensivo dela Valnure (Itaalia)
  • IV Liceum Ogolnoksztalcace im. I Dywizji Kosciuszkowskiej (Poola)
  • Kiukaisten yhteiskoulu (Soome)

Projekti koduleht:http://cranberriesandtablets.eu

efcit