Koolielu

Võru Kreuzwaldi kool - koolielu

Toitlustamine

Kooli toit valmistatakse kooli sööklas. Pakume iseteenindusletist tervislikku ja maitsvat toitu.

Toitlustamine

Raamatukogu

Võru Kreutzwaldi Kooli raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad.

Raamatukogu

Pikapäevarühm

Pikapäevarühmas viibimine aitab lastel mängu ja ühiste ettevõtmiste toel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda ning kujundab lastes iseseisva töö harjumusi.

Pikapäevarühm

Huviringid

Huvitegevuse mõiste on lai. Siia kuulub tunniväline arendav tegevus, olgu selleks valdkonnaks siis kas kultuur, sport, loodus- ja täppisteadused või midagi muud.  

Kool peab lapsele pakkuma enamat, kui ainult teadmiste avastamine ainetunnis. Kool on keskkond, kus igal lapsel peab olema võimalus oma tugevusi avastada ja arendada tunnivälises huvitegevuses.

Iga kooliteed alustav laps on eripärane ja kooli üheks eesmärgiks on luua tingimused selleks, et need eripärad ja anded saaksid koolis areneda ning kasvada. Läbi mitmekülgsete huviringide saab iga õpilane tegeleda millegi põneva ja huvitavaga, mis teda arendab, uusi oskusi annab ning õnnelikuks teeb.

Huvitegevuse eesmärkideks on: mitmekülgse, laia silmaringi ja kultuurihuvidega inimese kasvatamine, õpilase vaba aja mõtestatud ja eesmärgistatud sisustamine, huviringide töö kaudu osalejate huvialade, võimete ja suundumuste katsetamine ning nende edasi arendamine.

Tutvu huviringidega

Tehnoloogiaringi lapsed