Olümpiaadide tulemused

Võru Kreutzwaldi kool - olümpiaadide tulemused. Illustratsioon pilteeposest "Kalevipoeg"

Õpilase andekuse toetamise üks paljudest võimalustest on osalemine aineolümpiaadidel, õpioskuste olümpiaadil, erinevatel võistlustel ja konkurssidel.