Õppetööd täpsustavad reeglid

Toimumise aeg
Distants_11.03
  • Uue nädala videotunnid on eKoolis nähtavad alates jooksva nädala laupäevast. 
  • Videotunnis saab õpilane osaleda ainult kooli ametliku kasutajakontoga (eesnimi.perenimi@vkrk.edu.ee). Muude kontodega ühinemisi õpetaja vastu ei võta.
  • Videotunnis osaleb õpilane kaamera ja mikrofoniga. Kui tunni iseloom kaamera või mikrofoniga osalemist ei nõua, teavitab õpetaja sellest õpilasi. 
  • Kui õpilasel on mõjuvad põhjused, miks videopildi või mikrofoniga ei ole võimalik osaleda, teavitab lapsevanem sellest e-kirjaga õppejuhte (ene.liivamagi@vkrk.edu.ee või eha.tammo@vkrk.edu.ee). Tehnika puudumisel laenutab kool perele vajalikud seadmed.
  • Videotunnis jäetud iseseisva töö lõpetamise ja esitamise viimane tähtaeg on samal päeval kell 19. 
  • Järgmise päeva iseseisev tunnitöö (nende tundide osas, mis ei ole videotunnid) on eKoolis koduse töö alt nähtav hiljemalt eelmisel päeval kell 17.
  • Kui õpilane on kutsutud kooli kontakttundi, saab ta sama päeva videotundides osaleda kooli arvutiklassis. 
  • Kontaktõppele võib kutsuda õpilasi, kelle puhul esineb vanema ja kooli hinnangul oluline vältimatu vajadus õppes osalemiseks.