Tunniplaan

Tunniplaani nägemiseks klikka klikka vastava klassi nupul


  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. 142

Kehaline 109 v Mate 142 Muusika 240
T   Eesti k. 142 Eesti k 142 Loodusõp 142 Tööõpetus 142
K   Eesti k. 142 Muusika 240 Mate. 142 Kunst 142
N   Eesti k. 142 Mate 142 Tööõpetus 142 Tants 109 v
R  

Eesti k. 142

Eesti k. 142 Loodusõp 142 Kunst 142

Uuendatud 26.10.2020 

 

 

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. 143

Tants 207 Muusika 242 Mate 143
T

 

Eesti k. 143 Loodusõp 143 Kunst. 143 Tööõpetus 143
K   Eesti k. 143 Eesti k. 143 Mate 143 Kunst 143
N

 

Eesti k. 143 Eesti k. 143 Loodusõp 143 Tööõpetus 143
R  

Eesti k. 143

 Mate 143 Muusika 242 Kehaline 109 v

Uuendatud 26.10.2020

 

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund. INFO

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k.149

Mate 149 Muusika 240 Tööõpetus 149
T

 

Eesti k. 149 Mate 149 Kunst149 Kunst 149
K   Eesti k. 149 Eesti k. 149 Loodusõp 149 Tööõpetus 149
N

Kiva

Eesti. k 149 Tants  Mate 149 Eesti k. 149
R  

Muusika 240

Eesti k. 149 Kehaline 109 v Loodusõp 149

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund. INFO

 

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. B6 

Mate B6 Kehaline 109v Kunst B6
T

 

Tants 109 v Eesti k. B6 Eesti k. B6 Loodusõp B6 
K   Muusika 242  Eesti k. B6 Mate B6 Tööõpetus B6
N

 

Eesti k. B6  Eesti k. B6 Tööõpetus B6 Muusika 242
R  

Eesti k. B6

Mate B6  LoodusB6 Kunst B6

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund. INFO

 

  1 2 3 4 5
E Mate B8

Eesti k. B8

Mate. B8 Tants 207 a  
T

Muusika 242

Eesti k. B8 Eesti k. B8 Mate B8 Kehaline 109 v
K Eesti k. B8 Kehaline 109 v Mate B8 Kunst B8 Kunst B8
N

Eesti k. B8

Mate B8 Loodusõp B8 Inimeseõp B8  
R Eesti k. B8

Muusika 242

Mate B8 Loodusõp B8 Tööõpetus B8

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund. INFO

 

  1 2 3 4 5
E Eesti k. B19

Eesti k. B19

Mate B19 Kehaline   
T

Mate B19

Eesti k. B19 Muusika 242 Loodusõp B19 Kunst B19
K Muusika 242 Eesti k. B19 Tants 109 v Mate B19 Tööõpetus B19
N

Kehaline

Eesti k. B19 Mate B19 Loodusõp B19 Kunst B19
R Eesti k. B19

Eesti k B19

Mate B19 Inimeseõp B19  

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund. INFO

 

  1 2 3 4 5
E Eesti k. B27

Kunst 148

Mate B27 Loodusõp B27 Kehaline
T

Eesti k. B27

Muusika 240 Tants 109 Eesti k. B27 Mate. B27
K Eesti k. B27 Mate B27 Loodusõp B27 Muusika 240  
N

Kunst 148

Kehaline Eesti k. B27 Mate B27 Inimeseõp B27
R Eesti k. B27

Eesti k. B27

Mate B27 Tööõpetus B27  

01.09.2020

  1 2 3 4 5
E Eesti k. B17 

Eesti k. B17

Muusika 242 Mate B17  Tööõpetus B17
T

Eesti k.B17

Mate B17 Inimeseõp B17 Kehaline  
K Eesti k. B17 Eesti k. B17 Mate B17 Muusika 242 Kunst B17
N

Eesti k. B17

Tants 109 v Mate B17 Loodusõp B17 Kunst B17
R Kehaline 109 v

Eesti k. B17

Mate B17 Loodus B17  

Uuendatud 26.10.2020

 

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 146

Mate 146

Muusika 240 Inimeseõp 146 Tööõpetus 146  
T

Eesti k. 146

Mate 146 Kehaline Kunst 146 Inglise k. 318
Inglise k. 410
 
K Eesti k. 146

Inglise k. 318
Inglise k. 410

Mate. 146 Kehaline Tööõpetus 146  
N

Eesti k. 146

Eesti k. 146 Mate 146 Tants 109 Inglise k. 318
Inglise k. 410
 
R Eesti k. 146

Mate 146

Inglise k. 318
Inglise k. 410
Muusika 240 Loodusõp 146  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5
E

Muusika 240

Eesti k. 145 Eesti k. 145 Mate 145 Kunst 145
T Eesti k. 145 Mate 145 Inglise k. 419
Inglise k. 145
Inimeseõp 145

Tants 109 v

K

Kehaline

Eesti k. 145 Inglise k. 419
Inglise k. 145
Mate. 145 Tööõpetus. 145
N Inglise k. 419
Inglise k. 145
Eesti k. 145

Mate. 145

 Kehaline Tööõpetus 145
R Eesti k. 145 Mate 145 Loodusõp 145 Inglise k. 419
Inglise k. 145
Muusika 240

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. 402
Inglise k. 145

Eesti k. 144

Eesti k. 144 Mate 144 Kehaline  
T Eesti k. 144 Mate 144 Muusika 240 Kunst 144 Inglise k. 402
Inglise k. 145
 
K Inglise k. 402
Inglise k. 145
Eesti k. 144 Mate 144 Loodusõp 144 Tants 109 v  
N

Muusika 240

Eesti k. 144 Mate 144 Tööõpetus 144 Kehaline  
R Eesti k. 144 Mate 144 Inimeseõp 144 Tööõpetus 144

Inglise k. 402
Inglise k. 145

 

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 153

Muusika 240

Mate 153 Inglise k 153 Loodusõp 153  
T Eesti k. 153 Inglise k. 153 Kehaline Mate 153 Kunst 153  
K Eesti k. 153 Mate 153 Inimeseõp 153 Tants 109 v Tööõpetus 153  
N

Eesti k 153

 Eesti k 153 Kehaline Mate 153 Inglise k. 153  
R Muusika 240 Inglise k. 153 Mate 153 Eesti k. 153

Tööõpetus 153

 

Uuendatud 26.10.2020

 

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 022             

Muusika 240

            
Mate 022 Inglise k 022 Inglise k. 022  
T Inglise k. 022 Eesti k. 022 Kehaline Mate 022 Kunst 022  
K Eesti k. 022 Eesti k. 022 Mate 022 Tants Tööõpetus 022  
N             

Eesti k 022

            
 Mate 022 Kehaline Inglise k. 022 Loodusõp 022  
R Muusika 240 Eesti k. 022 Mate 022 Inglise k. 022             

Tööõpetus 022

            
 

01.09.2020

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. B29             

Muusika 240

            
Mate B29 Loodusõp B29 Eesti k. B29  
T Eesti k. B29 Eesti k. B29 Kehaline Mate B29 Kunst B29  
K Eesti k. B29 Mate B29 Inimeseõp B29 Tants Tööõpetus 153  
N             

Inglise k. B29

            
 Inglise k. B29 Kehaline Eesti k. B29 Mate B29  
R Muusika 240 Mate B29 Inglise k. B29 Eesti k. B29             

Tööõpetus B29

            
 

01.09.2020

 

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5   6
E Eesti k. 148

Inglise k. B27
Inglise k. B22 

Mate 148 Loodusõp 148 Tööõpetus 148 Tööõpetus 148
T Eesti k. 148 Mate 148

Inglise k. B27
Inglise k. B22

Muusika 240 Kehaline  
K Kehaline  Eesti k. 143 Mate 148 Inglise k. B27
Inglise k. B22 
Muusika 240    
N

Inglise k. B27
Inglise k. B22 

Eesti k. 148 Mate 143 Kehaline Tööõpetus 143 Tööõpetus 148  
R Eesti k. 148 Eesti k. 148 Mate 148

Loodusõp 148

Kunst 148  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E Kehaline Inglise k. 402/409/024 Eesti k. B9/024 Mate B9/024 Kunst B9  
T Eesti k. B9/024

Eesti k. B9/024

Inglise k. 402/409/024 Mate B9/024

Muusika 240

 
K Muusika 240 Mate B9/024 Eesti k. B9/024 Kehaline Inglise k. 402/409/024  
N Eesti k. B9/024 Mate B9/024 Inglise k. 402/409/024 Loodusõp B9/024 Tööõpetus B9 Tööõpetus B9
R Eesti k. B9/024 Mate B9/024 Kehaline Loodusõp B9/024 Tööõpetus B9
Inglise k. 
Tööõpetus B9

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E Kehaline Muusika 242 Inglise k. 402/419 Tööõpetus B8/147 Tööõpetus B8/147  
T Eesti k. B18 Mate B18 Mate B18 Inglise k. 402/419 Loodusõp B18 Kehaline
K Eesti k. B18 Kehaline Mate B18 Eesti k. B18 Kunst B18  
N Muusika 242 Eesti k. B18 Mate B18 Inglise k. 402/419 Loodusõp B18  
R Inglise k.  402/419 Eesti k. B18 Eesti k. B18 Mate B18    

Uuendused 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 147 Eesti k. 147  Mate 147 Kehaline  
T Eesti k. 147 Inglise k. 419/B27 Mate 147 Tööõpetus 147/148 Tööõpetus 147/148
K Eesti k. 147  Eesti k. 147 Mate 147 Loodusõp 147 Inglise k. 419/B27  
N

Kehaline

Inglise k. 419/B27 Eesti k. 147 Mate 147 Kunst 147 Muusika 242
R Muusika 242 Kehaline Mate147

Loodusõp 147

Inglise k. 419/B27

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 406 Kirjandus 406 Kunst 306 Kehaline Mate B19/144/312 Inglise k. B22
Informaatika B25
T Inglise k. B22/402 Muusika 242 Mate B19/144/312 Kirjandus 406

Eesti k. 406

 
K Mate B19/144/312 Ajalugu 407 Loodusõp 234 Kehaline Eesti k. 413

Inglise k. 402
Informaatika B25

N Mate B19/144/312 Inglise k. B22/402 Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Kehaline
Loodusõp 234
R Eesti k. 406 Inglise k. B22/402 Inimeseõp 409 Ajalugu 407
 
Mate B19/144/312  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E

Inglise k. 411/410

Kunst 306 Eesti k. 414 Mate 311 Kehaline Muusika 242
T Kehaline Inglise k. 411/410 Loodusõp 237 Mate 311 Eesti k. 414 Kirjandus 414
K Inform B25
Inglise k. 410
Inform B25
Inglise k. 410
Mate 311 Eesti k. 414 Kirjandus 414  
N Mate 311 Kehaline Inglise k. 411/410 Ajalugu 407 Eesti k. 414

 

R Tehnoloogia 
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia 
Käsitöö ja kodundus
Loodusõp 237 Inimeseõp 409 Mate 311 Inglise k. 411/410

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. B22/318 Eesti k. 415 Käsitöö
Tehnoloogia 
Käsitöö
Tehnoloogia
Mate B19/144/312 Inimeseõp 406
T Eesti k. 415 Inglise k. B22/318 Mate B19/144/312 Ajalugu 407 Kehaline  
K Mate 308/307/B19 Eesti k. 415 Kirjandus 415 Kunst 306 Loodusõp 237 Inglise k. B22/318
N Mate B19/144/312 Muusika 240 Kehaline Loodusõp 237 Informaatika B25  
R Kehaline Ajalugu 407 Eesti k. 415 Inglise k. B22/318 Mate B19/144/312 Kirjandus 415

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E

Eesti k. 414

Loodusõp 234 Inimeseõp 406 Inglise k B22
Informaatika B25
Mate B19/144/312  
T Eesti k. 414 Inglise k. B402
Informaatika B25
Mate B19/144/312 Kirjandus 414 Ajalugu 408 Kehaline
K Mate B19/144/312 Inglise k. B22/402 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Kunst 306 Kirjandus 414
N Mate B19/144/312 Kehaline Eesti k. 414 Loodusõp 234 Muusika 240

Inglise k. B22/402

R Eesti k. 414 Ajalugu 408 Inglise k. B22/402 Kehaline Mate B19/144/312  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. 149 Kirjandus 230 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Mate 230   
T Inglise k 149
Tehnoloogia 149
Eesti k. 230 Loodusõp 408 Mate 230 Kehaline  
K Inglise k. 149 Mate 230 Eesti k. 230 Kunst 306 Kirjandus 230 Ajalugu 230
N Informaatika B25 Muusika 240 Kehaline Mate 230 Eesti k. 230 Inimeseõp 230
R Kehaline Inglise k. 149
Tehnoloogia
Mate 230 Eesti k. 230 Ajalugu 230 Loodusõp 408

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Mate 311/308/307

Vene k. 310
Saksa k. 313
Eesti k. 412 Loodusõp 234  
T Loodusõp 234 Kehaline 413

Mate 311/308/307

Kirjandus 412 Kunst 306 Inglise k. 409/402  
K Eesti k. 412 Loodusõp 234 Inglise k. 409/402 Vene k. 310
Saksa k. 313
Mate 311/308/307 Kehaline  
N Ühiskonnaõp 406 Ajalugu 406 Mate 311/308/307 Eesti k. 412  Inglise k. 409/402 Inimeseõp 146  
R Eesti k. 412 Mate 311/308/307 Vene k. 310
Saksa k. 313
Kirjandus 412 Muusika 242 Ajalugu 406  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Muusika 242
 
Inglise k. 411/410 Loodusõp 234 Vene k. 314
Saksa k. 313
Mate 308 Eesti k. 414  
T Ajalugu 407 Kehaline Inglise k. 411/410 Mate 308 Loodusõp 234

Tehnoloogia/käsitöö
 

Tehnoloogia/käsitöö
K Mate 308 Eesti k. 414 Kirjandus 414 Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 411/410

Loodusõp 234

 
N Mate 308 Eesti k. 414 Kehaline Inimeseõp 406 Kunst 306 Inglise k. 411/410  
R Inglise k. 411/410 Ühiskonnaõp 406 Vene k. 314
Saksa k. 313
Kirjandus. 414 Mate 308 Ajalugu 407  

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15.märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Loodusõp 234 Kehaline Mate 311/308/307/239 Vene k. 419
Saksa k. 313
Inglise k. 318/313/411
 
Muusika 240  
T Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Mate 311/308/307/239 Eesti k. 415/B18 Inimeseõp 146 Kirjandus 415/B18  
K Ühiskonnaõp 406 Kunst 306 Kehaline Vene k. 419
Saksa k. 313
Mate 311/308/307/239 Eesti k. 415/B18  
N

Eesti k. 415/B18

Inglise k. 318/313/411 Mate 311/308/307/239 Kirjandus 415/B18 Loodusõp 234 Ajalugu 408  
R Eesti k. 415/B18 Mate 311/308/307/239 Vene k. 419
Saksa k. 313
Ajalugu 408 Inglise k. 318/313/411 Loodusõp 234  

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 318/419 Eesti k. 413 Mate 308/312 Kirjandus 413 Kunst 306 Kehaline
T
Inglise k. 318/419
 
Geograafia 237 Loodusõp 234 Kehaline Eesti k. 413 Mate 308/312 Ajalugu 408
K Vene k. 314
Saksa k. 313
Kirjandus 413 Mate 308/312

Eesti k. 413

Bioloogia 235 Vene k. 314  
N Inimeseõp 204 Ajalugu 408 Inglise k. 318/419 Mate 308/312 Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Vene k. 314
 
R Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 318/419 Muusika 240 Mate 308/312 Loodusõp 234    

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Kunst 306 Vene k. 310
Saksa k. 313

Kehaline

Inglise k. 410/411 Mate 311 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
T Kirjandus 413 Eesti k. 413 Vene k. 310
Saksa k. 313
Inglise k. 410/411 Inimeseõp 204 Loodusõp 234  
K Mate 311 Bioloogia 235 Geograafia 237 Ajalugu 408 Vene k. 310
Saksa k. 313
Inglise k. 410/411  
N Inglise k. 410/411 Eesti k. 413 Loodusõp 234 Mate 311 Kehaline Muusika 240  
R Eesti k. 413  Kirjandus 413 Mate 311 Inglise k. 410/411 Ajalugu 408    

01.09.2020

 

 

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Ajalugu 408 Eesti k. 412 Kehaline  Mate 308/312/307 Kunst 306 Inglise k. 318/409  
T Geograafia 237 Bioloogia 235 Kirjandus 412 Inglise k. 318/409 Vene k. 314/310 Mate 308/312/307  
K Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Mate 311/308/307/312 Inglise k. 318/409 Eesti k. 412

Kehaline

 
N Inglise k. 318/409 Loodusõp 204 Vene k. 314/310

Mate 311/308/307/312

Ajalugu 408 Kirjandus 412  
R Loodusõp 204 Vene k. 314/310

Inimeseõp 204

Mate 311/308/307/312 Eesti k. 412 Muusika 240  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k. 239 Loodus 239

Ajalugu 407

Inglise k. 149 Mate 239    
T Bioloogia 239 Mate 239 Eesti k. 230 Muusika 242 Kirjandus 230 Vene k. 239  
K Kehaline Inimeseõp 239 Mate 239 Eesti k. 230 Geograafia 234 Inglise k. 149  
N Ajalugu 407 Kirjandus 230 Inglise k. 149 Loodusõp 239 Mate 239 Kehaline Kunst 306
R Inglise k. 149 Eesti k.  Mate 239 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Vene k. 239  

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k. 314 Eesti k. 408

Mate 309

Loodusõp 234 Kirjandus 415 Inglise k. 302  
T Mate 309 Loodusõp 234 Kunst 306 Mate 309 Inglise k 302 Inimeseõp 144  
K Vene k. 314 Eesti k. 408 Ajalugu 408 Bioloogia 235 Mate 309    
N Eesti k.408 Inglise k. 302 Kirjandus 415 Geograafia 409 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
 
R Vene k 314 Mate 309 Ajalugu 408 Inglise k. 302      

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E

Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 419

Inglise k. 318
Inglise k. 419
Eesti k. 309
Ajalugu 408 Mate 309 Kirjandus 309 Kunst 306 Kehaline  
T Tehnoloogia
Inglise k. 318/419
Mate 309 Inimeseõp 309 Kehaline Eesti k. 309 Geograafia 408

 

 
K Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 419
Mate 309 Eesti k. 309 Loodusõp 309 Ajalugu 408 Bioloogia 309    
N Kirjandus 309 Loodusõp 309 Inglise k. 318
Inglise k. 419
Eesti k. 309
Mate 309

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

   
R Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 419
Tehnoloogia
Inglise k. 318
Inglise k. 419

Muusika 240

Eesti k. 309 Mate 309      

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Mate 311/307/308/312 Geograafia 237 Bioloogia 235 Eesti k. 414 Inglise k. B22/419 Saksa k. 313
Vene k. 314
Inimeseõp 204
T Vene k. 314 Eesti k. 414 Kirjandus 414 Muusika 242 Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/419 Saksa k. 313
K Kehaline Mate 311/307/308/312 Füüsika 219 Keemia 234 Ajalugu 407 Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237
N Saksa k. 313 Mate 311/307/308/312 Ajalugu 407 Kirjandus 414 Inglise k. B22/419 Kehaline Kunst 306
R Füüsika 219
Keemia 234
Füüsika 219
Keemia 204
Eesti k. 414 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Vene k. 314  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Kirjandus 412 Eesti k. 413 Mate 312 Ajalugu 407 Vene k. 314/310
Saksa k. 409
Inglise k. 411/410 Geograafia 237
T Mate 312 Vene k. 314/310
Saksa k. 409
Kirjandus 413 Tehnoloogia 129
Käsitöö B28
Tehnoloogia 129
Käsitöö B28
Inglise k. 411/410 Kunst 306
K

Bioloogia 235

Vene k. 314/310
Saksa k. 409

Eesti k. 413 Inglise k. 411/410 Füüsika 219 Mate 312 Kehaline
N Füüsika 219
Keemia 234
Füüsika 219
Keemia 234
Inimeseõp 204 Muusika 242 Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237
 
R Mate 312 Inglise k. 411/410 Ajalugu 407 Keemia 234 Kehaline

 

 

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsiks 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E Mate 311/307/308/312/
Eesti k. 412
Bioloogia 235 Keemia 204 Inglise k. 409/318 Ajalugu 407 Vene k. 310
Saksa k. 313
   
T Kirjandus 412

Eesti k. 412
Mate 312

Kehaline Füüsika 219 Mate 311/307/308/312/
Eesti k. 412
Kunst 306

Vene k. 310/314
Saksa k. 313

 
K Inglise k. 409/318 Mate 311/307/308/312/
Eesti k. 412
Inimeseõp 204 Geograafia 237

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Ajalugu 407  
N

Vene k. 310/314
Saksa k. 313

Mate 311/307/308/312/
Eesti k. 412
Eesti k. 412
Mate 312
Kehaline Kirjandus 412
Mate 312

Inglise k. 409/318

Kirjandus 412  
R Bioloogia 235
Geograafia 237
Geograafia 237
Bioloogia 235

Eesti k. 412
Mate 312

Füüsika 219
Keemia 204
Füüsika 219
Keemia 204
Muusika 242 Vene k. 314  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7  
E

Mate 311/307/308/312

Ajalugu 407 Vene k. 310/314 Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237 
Kehaline    
T Inimeseõp 204 Eesti k. 415 Kirjandus 415 Inglise k. B22/313 Mate 311/307/308/312 Füüsika 219    
K

Eesti k. 415

Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/313 Füüsika 219
Keemia 204 
Kirjandus 415 Füüsika 219
Keemia 204 
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaia
Käsitöö ja kodundus
N Geograafia 237 Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/313 Muusika 240 Vene k. 310/314 Kunst 306    
R Ajalugu 407 Keemia 204 Bioloogia 235 Vene k. 310/314 Eesti k. 415 Kehaline    

01.09.2020
 

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Eesti k. 024 Loodus 239 Ajalugu 407 Inglise k. 149 Mate 239
 
Inimeseõp 239 Tehnoloogiaõp B8
T Bioloogia 239 Mate 239 Eesti k. 230 Muusika 242 Kirjandus 230    
K Kehaline Inimeseõp 239 Mate 239 Eesti k. 230 Geograafia 234 Inglise k. 149 Tehnoloogiaõp B8
N

Ajalugu 407

Kirjandus 230 Inglise k. 149 Loodusõp 239 Mate 239 Kehaline Kunst 306
R Inglise k. 239 Eesti k.  Mate 239 Tehnoloogiaõp  tehnolppgiaõp    

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Bioloogia 235 Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/313/409

Keemia 204

Eesti k 414 Kehaline

Vene k. 314/310
Saksa k. 313

T Saksa k. 313 Mate 307/311/308

Ajalugu 407

Geograafia 237 Inglise k. B22/313/409    
K Füüsika 219
Keemia 204
Füüsika 219
Keemia 204
Kehaline Mate 307/311/308 Ühiskonnaõp 406 Kunst 306 Vene k. 314
Vene k. 310
N Kirjandus 414 Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237
Inglise k. B22/313/409

Mate 307/311/308 

Vene k. 314
Vene k. 310
Saksa k. 313
 
R Mate 307/311/308 Eesti k. 414 Muusika 242 Ühiskonnaõp 406 Ajalugu 407 Kirjandus 414 Füüsika 219

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E Vene k. 310 Kehaline Inglise k. 318/410 Eesti k. 415 Mate 307 Bioloogia 235 Saksa k. 313  
T Saksa k. 313
Vene k. 310
Füüsika 219
Keemia 204
Füüsika 219
Keemia 204

Mate 307

Ajalugu 407

Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237
Kunst 306
K Mate 307 Ühiskonnaõp 406 Inglise k. 318/410 Kirjandus 415 Kehaline Ajalugu 407 Füüsika 219  
N Mate 307 Eesti k. 415

Muusika 242

Inglise k. 318/410 Keemia 204 Saksa k. 313    
R Vene k. 310 Kirjandus 415 Mate 307 Geograafia 237
 
Ühiskonnaõp 406      

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund.  INFO

 

  1 2 3 4 5 6 7  
E Ajalugu 407 Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/313/409 Kirjandus 412 Keemia 204  Geograafia 237

Vene k. 314/310
Saksa k. 
Tehnoloogia B8

 
T Saksa k. 313 Mate 311/307/308/312 Bioloogia 235 Kehaline Inglise k. B22/313/409 Keemia    
K Kunst 306 Muusika 240 Ühiskonnaõp 406

Mate 311/307/308/312

Kehaline Kirjandus 412 Vene k. 314/310
Saksa k. 
Tehnoloogia B8
 
N Eesti k. 412 Ajalugu 407 Füüsika 219 Inglise k. B22/313/409 Mate 307/311/308 Vene k. 314/310
Saksa k. 313 
   
R Mate 311/308/307 Eesti k. 412 Ühiskonnaõp 406 Bioloogia 235 Geograafia 237 Füüsika 219    

01.09.2020