Tunniplaan

Tunniplaani nägemiseks klikka klikka vastava klassi nupul


  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. 142

Kehaline 109 v Mate 142 Muusika 240
T   Eesti k. 142 Eesti k 142 Loodusõp 142 Tööõpetus 142
K   Eesti k. 142 Muusika 240 Mate. 142 Kunst 142
N   Eesti k. 142 Mate 142 Tööõpetus 142 Tants 109 v
R  

Eesti k. 142

Eesti k. 142 Loodusõp 142 Kunst 142

Uuendatud 01.05.2021 

 

 

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. 143

Tants 207 Muusika 242 Mate 143
T

 

Eesti k. 143 Loodusõp 143 Kunst. 143 Tööõpetus 143
K   Eesti k. 143 Eesti k. 143 Mate 143 Kunst 143
N

 

Eesti k. 143 Eesti k. 143 Loodusõp 143 Tööõpetus 143
R  

Eesti k. 143

 Mate 143 Muusika 242 Kehaline 109 v

Uuendatud 01.05.2021

 

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund. INFO

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k.149

Mate 149 Muusika 240 Tööõpetus 149
T

 

Eesti k. 149 Eesti k. 149 Mate 149 Kunst 149
K   Eesti k. 149 Eesti k. 149 Loodusõp 149 Tööõpetus 149
N

Kiva

Eesti. k 149 Tants  Mate 149 Kunst. 149
R  

Muusika 240

Eesti k. 149 Kehaline 109 v Loodusõp 149

Uuendatud 01.05.2021

Distantsõppe tunniplaan 15. märtsist 2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 9. Igal täistunnil algab uus tund. INFO

 

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. B6 

Mate B6 Kehaline 109v Kunst B6
T

 

Tants 109 v Eesti k. B6 Eesti k. B6 Loodusõp B6 
K   Muusika 242  Eesti k. B6 Mate B6 Tööõpetus B6
N

 

Eesti k. B6  Eesti k. B6 Tööõpetus B6 Muusika 242
R  

Eesti k. B6

Mate B6  LoodusB6 Kunst B6

Uuendatud 01.05.2021

 

  1 2 3 4 5
E Mate 

Eesti k. 

Mate.  Tants 207 a  
T

Muusika 242

Eesti k.  Eesti k.  Mate  Kehaline 
K Eesti k.  Kehaline 109 v Mate  Kunst  Kunst 
N

Eesti k. 

Mate  Loodusõp  Inimeseõp   
R Eesti k. 

Muusika 242

Mate  Loodusõp  Tööõpetus 

Uuendatud 01.05.2021

 

  1 2 3 4 5
E Eesti k. 

Eesti k. 

Mate  Kehaline   
T

Mate 

Eesti k.  Muusika 242 Loodusõp  Kunst 
K Muusika 242 Eesti k.  Tants 109 v Mate  Tööõpetus 
N

Kehaline

Eesti k.  Mate  Loodusõp  Kunst 
R Eesti k. 

Eesti k 

Mate  Inimeseõp   

Uuendatud 01.05.2021

 

  1 2 3 4 5
E Eesti k. B27

Kunst 148

Mate B27 Loodusõp B27 Kehaline
T

Eesti k. B27

Muusika 240 Tants 109 Eesti k. B27 Mate. B27
K Eesti k. B27 Mate B27 Loodusõp B27 Muusika 240  
N

Kunst 148

Kehaline Eesti k. B27 Mate B27 Inimeseõp B27
R Eesti k. B27

Eesti k. B27

Mate B27 Tööõpetus B27  

01.05.2021

  1 2 3 4 5
E Eesti k. B17 

Eesti k. B17

Muusika 242 Mate B17  Tööõpetus B17
T

Eesti k.B17

Mate B17 Inimeseõp B17 Kehaline  
K Eesti k. B17 Eesti k. B17 Mate B17 Muusika 242 Kunst B17
N

Eesti k. B17

Tants 109 v Mate B17 Loodusõp B17 Kunst B17
R Kehaline 109 v

Eesti k. B17

Mate B17 Loodus B17  

Uuendatud 17.05.2021

 

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 

Mate 

Muusika  Inimeseõp  Tööõpetus   
T

Kehaline

Mate  Eesti k. Kunst  Inglise k. 318
Inglise k. 410
 
K Eesti k. 

Inglise k. 318
Inglise k. 410

Mate.  Kehaline Tööõpetus   
N

Eesti k. 

Eesti k.  Mate  Tants  Inglise k. 318
Inglise k. 410
 
R Eesti k. 

Mate 

Inglise k. 318
Inglise k. 410
Muusika 240 Loodusõp 146  

01.05.2021

 

  1 2 3 4 5
E

Muusika 240

Eesti k.  Eesti k.  Mate  Kunst 
T Eesti k.  Mate  Inglise k. 419
Inglise k. 145
Inimeseõp 

Tants 109 v

K

Kehaline

Eesti k.  Inglise k. 419
Inglise k. 145
Mate.  Tööõpetus. 
N Inglise k. 419
Inglise k. 145
Eesti k. 

Mate. 

 Kehaline Tööõpetus 
R Eesti k.  Mate  Loodusõp  Inglise k. 419
Inglise k. 145
Muusika 240

01.05.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. 402
Inglise k. 145

Eesti k. 

Eesti k.  Mate  Kehaline  
T Eesti k.  Mate  Muusika 240 Kunst 144 Inglise k. 402
Inglise k. 145
 
K Inglise k. 402
Inglise k. 145
Eesti k. Mate  Loodusõp  Tants 109 v  
N

Muusika 240

Eesti k. Mate Tööõpetus  Kehaline  
R Eesti k.  Mate  Inimeseõp  Tööõpetus 

Inglise k. 402
Inglise k. 145

 

Uuendatud 01.05.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 153

Muusika 240

Mate 153 Inglise k 153 Loodusõp 153  
T Inglise k 153 Inglise k. 153 Kehaline Eesti k 153 Kunst 153  
K Eesti k. 153 Mate 153 Inimeseõp 153 Tants 109 v Tööõpetus 153  
N

Eesti k 153

 Eesti k 153 Mate 153 Mate 153 Kehaline  
R Muusika 240 Inglise k. 153 Mate 153 Eesti k. 153

Tööõpetus 153

 

Uuendatud 01.05.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. B29/022             

Muusika 240

            
Inglise k 022 Mate 022 Loodusõp 022  
T Mate 022 Eesti k. 022 Kehaline Inglise k 022 Kunst 022  
K Eesti k. 022 Mate 022 Inimeseõp 022 Tants Tööõpetus 022  
N             

Eesti k B29/022

            
 Inglise k. 022 Mate 022 Eesti k. B29/022 Kehaline  
R Muusika 240 Mate 022 Inglise k. 022 Eesti k. B29/022             

Tööõpetus 022

            
 

01.05.2021

 

 

  1 2 3 4 5   6
E Eesti k. 

Inglise k. B27
Inglise k. B22 

Mate  Loodusõp  Tööõpetus  Tööõpetus 
T Eesti k.  Mate 

Inglise k. B27
Inglise k. B22

Muusika 240 Kehaline  
K Kehaline  Eesti k.  Mate  Inglise k. B27
Inglise k. B22 
Muusika 240    
N

Inglise k. B27
Inglise k. B22 

Eesti k.  Mate  Kehaline Tööõpetus  Tööõpetus   
R Eesti k.  Eesti k.  Mate 

Loodusõp 

Kunst 148  

01.05.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Kehaline Inglise k. 402/409/024 Eesti k.  Mate  Kunst   
T Eesti k. 

Eesti k. 

Inglise k. 402/409/024 Mate 

Muusika 240

 
K Muusika 240 Mate  Eesti k.  Kehaline Inglise k. 402/409/024  
N Eesti k.  Mate  Inglise k. 402/409/024 Loodusõp  Tööõpetus  Tööõpetus 
R Eesti k.  Mate  Kehaline Loodusõp  Tööõpetus 
Inglise k. 
Tööõpetus 

01.05.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Kehaline Muusika 242 Inglise k. 402/419 Tööõpetus  Tööõpetus   
T Eesti k.  Mate  Mate  Inglise k. 402/419 Loodusõp  Kehaline
K Eesti k.  Kehaline Mate  Eesti k.  Kunst   
N Muusika 242 Eesti k.  Mate  Inglise k. 402/419 Loodusõp   
R Inglise k.  402/419 Eesti k.  Eesti k.  Mate     

Uuendused 01.05.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 147 Eesti k. 147  Mate 147 Kehaline  
T Eesti k. 147 Inglise k. 419/B27 Mate 147 Tööõpetus 147/148 Tööõpetus 147/148
K Eesti k. 147  Eesti k. 147 Mate 147 Loodusõp 147 Inglise k. 419/B27  
N

Kehaline

Inglise k. 419/B27 Eesti k. 147 Mate 147 Kunst 147 Muusika 242
R Muusika 242 Kehaline Mate147

Loodusõp 147

Inglise k. 419/B27

Uuendatud 01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k.  Kirjandus  Kunst  Kehaline Mate  Inglise k. 
Informaatika 
T Inglise k.  Muusika  Mate  Kirjandus 

Eesti k. 

 
K Mate  Ajalugu  Loodusõp  Kehaline Eesti k. 

Inglise k. 
Informaatika 

N Mate  Inglise k.  Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Kehaline
Loodusõp 
R Eesti k.  Inglise k.  Inimeseõp  Ajalugu 
 
Mate   

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6
E

Inglise k. 

Kunst  Eesti k.  Mate  Kehaline Muusika 
T Kehaline Inglise k.  Loodusõp  Mate  Eesti k.  Kirjandus 
K Inform 
Inglise k. 
Inform 
Inglise k. 
Mate  Eesti k.  Kirjandus   
N Mate  Kehaline Inglise k.  Ajalugu  Eesti k. 

 

R Tehnoloogia 
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia 
Käsitöö ja kodundus
Loodusõp  Inimeseõp  Mate  Inglise k. 

Uuendatud 01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k.  Eesti k.  Käsitöö
Tehnoloogia 
Käsitöö
Tehnoloogia
Mate  Inimeseõp 
T Eesti k.  Inglise k.  Mate  Ajalugu  Kehaline  
K Mate  Eesti k.  Kirjandus  Kunst  Loodusõp  Inglise k. 
N Mate  Muusika  Kehaline Loodusõp  Informaatika   
R Kehaline Ajalugu  Eesti k.  Inglise k.  Mate  Kirjandus 

Uuendatud 01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6
E

Eesti k. 

Loodusõp  Inimeseõp  Inglise k 
Informaatika 
Mate   
T Eesti k.  Inglise k. 
Informaatika 
Mate  Kirjandus  Ajalugu  Kehaline
K Mate  Inglise k.  Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Kunst  Kirjandus 
N Mate  Kehaline Eesti k.  Loodusõp  Muusika 

Inglise k. 

R Eesti k.  Ajalugu  Inglise k.  Kehaline Mate   

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. 230 Kirjandus 230 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Mate 230   
T Inglise k 230
Tehnoloogia 230
Eesti k. 230 Loodusõp 408 Mate 230 Kehaline  
K Inglise k. 230 Mate 230 Eesti k. 230 Kunst 306 Kirjandus 230 Ajalugu 230
N Informaatika B25 Muusika 240 Kehaline Mate 230 Eesti k. 230 Inimeseõp 230
R Kehaline Inglise k. 149
Tehnoloogia
Mate 230 Eesti k. 230 Ajalugu 230 Loodusõp 408

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Mate 

Vene k. 
Saksa k. 
Eesti k.  Loodusõp   
T Loodusõp  Kehaline 

Mate 

Kirjandus  Kunst  Inglise k.   
K Eesti k.  Loodusõp  Inglise k.  Vene k. 
Saksa k. 
Mate  Kehaline  
N Ühiskonnaõp  Ajalugu  Mate  Eesti k.  Inglise k.  Inimeseõp   
R Eesti k.  Mate  Vene k. 
Saksa k. 
Kirjandus  Muusika  Ajalugu   

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Muusika 
 
Inglise k.  Loodusõp  Vene k. 
Saksa k. 
Mate  Eesti k.   
T Ajalugu  Kehaline Inglise k.  Mate  Loodusõp 

Tehnoloogia/käsitöö
 

Tehnoloogia/käsitöö
K Mate  Eesti k.  Kirjandus  Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k. 

Loodusõp 

 
N Mate  Eesti k.  Kehaline Inimeseõp  Kunst  Inglise k.   
R Inglise k.  Ühiskonnaõp  Vene k. 
Saksa k. 
Kirjandus.  Mate  Ajalugu   

Uuendatud 01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Loodusõp  Kehaline Mate  Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k. 
 
Muusika   
T Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Mate  Eesti k.  Inimeseõp  Kirjandus   
K Ühiskonnaõp  Kunst  Kehaline Vene k. 
Saksa k. 
Mate  Eesti k.   
N

Eesti k. 

Inglise k.  Mate  Kirjandus  Loodusõp  Ajalugu   
R Eesti k.  Mate  Vene k. 
Saksa k. 
Ajalugu  Inglise k.  Loodusõp   

Uuendatud 01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k.  Eesti k.  Mate  Kirjandus  Kunst  Kehaline
T
Inglise k. 
 
Geograafia  Loodusõp  Kehaline Eesti k.  Mate  Ajalugu 
K Vene k. 
Saksa k. 
Kirjandus  Mate 

Eesti k. 

Bioloogia  Vene k.   
N Inimeseõp  Ajalugu  Inglise k.  Mate  Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Vene k. 
 
R Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k.  Muusika  Mate  Loodusõp     

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Kunst  Vene k. 
Saksa k. 

Kehaline

Inglise k.  Mate  Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
T Kirjandus  Eesti k.  Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k.  Inimeseõp  Loodusõp   
K Mate  Bioloogia  Geograafia  Ajalugu  Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k.   
N Inglise k.  Eesti k.  Loodusõp  Mate  Kehaline Muusika   
R Eesti k.  Kirjandus  Mate  Inglise k.  Ajalugu     

01.05.2021

 

 

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Ajalugu  Eesti k.  Kehaline  Mate  Kunst  Inglise k.   
T Geograafia  Bioloogia  Kirjandus  Inglise k.  Vene k.  Mate   
K Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Mate  Inglise k.  Eesti k. 

Kehaline

 
N Inglise k.  Loodusõp  Vene k. 

Mate 

Ajalugu  Kirjandus   
R Loodusõp  Vene k. 

Inimeseõp 

Mate  Eesti k.  Muusika   

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k. 239 Loodus 239

Ajalugu 407

Inglise k. 149 Mate 239    
T Bioloogia 239 Mate 239 Eesti k. 230 Muusika 242 Kirjandus 230 Vene k. 239  
K Kehaline Inimeseõp 239 Mate 239 Eesti k. 230 Geograafia 234 Inglise k. 149  
N Ajalugu 407 Kirjandus 230 Inglise k. 149 Loodusõp 239 Mate 239 Kehaline Kunst 306
R Inglise k. 149 Eesti k.  Mate 239 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Vene k. 239  

Uuendatud 01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k. 314 Eesti k. 408

Mate 309

Loodusõp 234 Kirjandus 415 Inglise k. 302  
T Mate 309 Loodusõp 234 Kunst 306 Mate 309 Inglise k 302 Inimeseõp 144  
K Vene k. 314 Eesti k. 408 Ajalugu 408 Bioloogia 235 Mate 309    
N Eesti k.408 Inglise k. 302 Kirjandus 415 Geograafia 409 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
 
R Vene k 314 Mate 309 Ajalugu 408 Inglise k. 302      

Uuendatud 01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E

Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k. 

Inglise k. 
Inglise k. 
Eesti k. 
Ajalugu  Mate  Kirjandus  Kunst  Kehaline  
T Tehnoloogia
Inglise k. 
Mate  Inimeseõp  Kehaline Eesti k.  Geograafia 

 

 
K Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k. 
Mate  Eesti k.  Loodusõp  Ajalugu  Bioloogia     
N Kirjandus  Loodusõp  Inglise k. 
Inglise k. 
Eesti k. 
Mate 

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

   
R Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k. 
Tehnoloogia
Inglise k. 
Inglise k. 

Muusika 

Eesti k.  Mate       

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Mate  Geograafia  Bioloogia  Eesti k.  Inglise k.  Saksa k. 
Vene k. 
Inimeseõp 
T Vene k.  Eesti k.  Kirjandus  Muusika  Mate  Inglise k.  Saksa k. 
K Kehaline Mate  Füüsika  Keemia  Ajalugu  Bioloogia 
Geograafia 
Bioloogia 
Geograafia 
N Saksa k.  Mate  Ajalugu  Kirjandus  Inglise k.  Kehaline Kunst 
R Füüsika 
Keemia 
Füüsika 
Keemia 
Eesti k.  Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Vene k.   

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Kirjandus  Eesti k.  Mate  Ajalugu  Vene k. 
Saksa k. 
Inglise k.  Geograafia 
T Mate  Vene k. 
Saksa k. 
Kirjandus  Tehnoloogia 
Käsitöö 
Tehnoloogia 
Käsitöö 
Inglise k.  Kunst 
K

Bioloogia 

Vene k. 
Saksa k. 

Eesti k.  Inglise k.  Füüsika  Mate  Kehaline
N Füüsika 
Keemia 
Füüsika 
Keemia 
Inimeseõp  Muusika  Bioloogia 
Geograafia 
Bioloogia 
Geograafia 
 
R Mate  Inglise k.  Ajalugu  Keemia  Kehaline

 

 

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E Mate 
Eesti k. 
Bioloogia  Keemia  Inglise k.  Ajalugu  Vene k. 
Saksa k. 
   
T Kirjandus 

Eesti k. 
Mate 

Kehaline Füüsika  Mate 
Eesti k. 
Kunst 

Vene k. 
Saksa k. 

 
K Inglise k.  Mate 
Eesti k. 
Inimeseõp  Geograafia 

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Ajalugu   
N

Vene k. 
Saksa k. 

Mate 
Eesti k. 
Eesti k. 
Mate 
Kehaline Kirjandus 
Mate 

Inglise k. 

Kirjandus   
R Bioloogia 
Geograafia 
Geograafia 
Bioloogia 

Eesti k. 
Mate 

Füüsika 
Keemia 
Füüsika 
Keemia 
Muusika  Vene k.   

01.05.2021

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7  
E

Mate 

Ajalugu  Vene k.  Bioloogia 
Geograafia 
Bioloogia 
Geograafia  
Kehaline    
T Inimeseõp  Eesti k.  Kirjandus  Inglise k.  Mate  Füüsika     
K

Eesti k. 

Mate  Inglise k.  Füüsika 
Keemia  
Kirjandus  Füüsika 
Keemia 
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaia
Käsitöö ja kodundus
N Geograafia  Mate  Inglise k.  Muusika  Vene k.  Kunst     
R Ajalugu  Keemia  Bioloogia  Vene k.  Eesti k.  Kehaline    

01.05.2021
 

Videotundide ja iseseisva töö info leiate eKooli tunniplaanist. Tunnid algavad kell 8. 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Eesti k.  Loodus  Ajalugu  Inglise k.  Mate 
 
Inimeseõp  Tehnoloogiaõp 
T Bioloogia  Mate  Eesti k.  Muusika  Kirjandus     
K Kehaline Inimeseõp  Mate  Eesti k.  Geograafia  Inglise k.  Tehnoloogiaõp 
N

Ajalugu 

Kirjandus  Inglise k.  Loodusõp  Mate  Kehaline Kunst 
R Inglise k.  Eesti k.  Mate  Tehnoloogiaõp  tehnolppgiaõp    

Uuendatud 01.05.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Bioloogia  Mate  Inglise k. 

Keemia 

Eesti k  Kehaline

Vene k. 
Saksa k. 

T Saksa k.  Mate 

Ajalugu 

Geograafia  Inglise k.     
K Füüsika 
Keemia 
Füüsika 
Keemia 
Kehaline Mate  Ühiskonnaõp  Kunst  Vene k. 
Vene k. 
N Kirjandus  Bioloogia 
Geograafia 
Bioloogia 
Geograafia 
Inglise k. 

Mate  

Vene k. 
Vene k. 
Saksa k. 
 
R Mate  Eesti k.  Muusika  Ühiskonnaõp  Ajalugu  Kirjandus  Füüsika 

Uuendatud 01.05.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E Vene k.  Kehaline Inglise k.  Eesti k.  Mate  Bioloogia  Saksa k.   
T Saksa k. 
Vene k. 
Füüsika 
Keemia 
Füüsika 
Keemia 

Mate 

Ajalugu 

Bioloogia 
Geograafia 
Bioloogia 
Geograafia 
Kunst 
K Mate  Ühiskonnaõp  Inglise k.  Kirjandus  Kehaline Ajalugu  Füüsika   
N Mate  Eesti k. 

Muusika 

Inglise k.  Keemia  Saksa k.     
R Vene k.  Kirjandus  Mate  Geograafia 
 
Ühiskonnaõp       

17.05.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7  
E Ajalugu  Mate  Inglise k.  Kirjandus Keemia   Geograafia 

Vene k. 
Saksa k. 
Tehnoloogia 

 
T Saksa k.  Mate  Bioloogia  Kehaline Inglise k.  Keemia Füüsika  
K   Muusika  Ühiskonnaõp 

Mate 

Kehaline Kirjandus  Vene k. 
Saksa k. 
Tehnoloogia 
 
N Eesti k. Ajalugu  Kunst Inglise k.  Mate  Vene k. 
Saksa k. 
   
R Mate  Eesti k.  Ühiskonnaõp  Bioloogia  Geograafia  Füüsika     

17.05.2021