Vastuvõtt

september

VAJALIKUD SAMMUD JA OLULISED KUUPÄEVAD SEOSES LAPSE KOOLI MINEKUGA

01.03.2021 Lapsevanem esitab lapsele kooli määramise taotluse Võru linnavalitsusse.

01.04.2021 avalikustatakse laste nimekirjad koolide kaupa linna veebilehel (kui vanem annab nõusoleku) ning info saadetakse vanemale meilile

31.05.2021 taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg Võru Kesklinna ja Võru Kreutzwaldi Kooli.

Alates 01.08.2021 saab taotleda Võru Linnavalitsusest ranitsatoetust.

23.-27.08.2021 infotunnid Võru Kesklinna ja Võru Kreutzwaldi Koolis 1. klassi astujatele ja nende vanematele